REGULAMIN§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady korzystania z Aplikacji „Veroni Style”.
2. Organizatorem Aplikacji („Organizator”) jest Zbyszko Company
3. W przeprowadzeniu Konkursu bierze udział Agencja United Brands of Biznes Sp. z o.o. („Administrator”)
4. Aplikacja dostępna jest do bezpłatnego pobrania w sklepach AppStore, Google Play, Apps&Windows Store.

§ 2.
Czas trwania Aplikacji
1. Konkurs trwa od 17.08.2015 do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 15.11.2015.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Aplikacji

§ 3.
Uczestnicy Konkursu
1. Aplikację może pobrać osoba fizyczna („Uczestnik”), która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b)posiada telefon komórkowy, na którym wykonane w Aplikacji czynności będą w pełni autorskie i przypisane tylko i wyłącznie właścicielowi telefonu
c) akceptując Regulamin wyrazi zgodę na zamieszczenie na fan page’u Veroni Mineral i na stronie www Aplikacji materiałów, będących przedmiotem aktywności konkursowej
d) zgadza się na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celach marketingowych przez Organizatora Aplikacji
2. Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu Administratorowi Aplikacji.
3. Administratorem danych jest Organizator konkursu. Uczestnik Aplikacji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Aplikacji i przyznania kodów rabatowych
4. W przypadku, gdy Użytkownik Alikacji podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, przesyłania zdjęć o charakterze naruszającym normy obyczajowe, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika.

§ 4.
Zasady Aplikacji
1.Aplikacja „Veroni Style” dostępna jest na 3 systemy operacyjne: Android, iOS i Windows Phone
2.Podstawową funkcją Aplikacji jest generowanie kodów rabatowych o wysokości 15%, 20%, 25%, 30%, 35% i 40%, do wykorzystania na wybrane produkty z oferty sklepu internetowego Answear.com. Każdy Użytkownik Aplikacji może wygenerować maksymalnie 3 kody rabatowe o maksymalnej wartości 40% każdy.
3. Każdy wygenerowany przez Aplikację kod rabatowy ma ograniczony termin ważności – 30 dni od daty wygenerowania.
4. Kody rabatowe generowane są na podstawie funkcji CHECK IN:
a) funkcja CHECK IN – Użytkownik oznacza się w sklepie („Sklep”) dostępnym w bazie Aplikacji i odpowiada na pytanie, czy znalazł w nim wodę Veroni Mineral
b) na podstawie pierwszego CHECK IN Użytkownik otrzymuje 15% rabatu, na podstawie każdego kolejnego 5% rabatu
c) Użytkownik może dokonać maksymalnie 3 aktywności CHECK IN
d) Użytkownik może dokonać maksymalnie 1 aktywności CHECK IN w jednym Sklepie w ciągu 24h
e) jeśli Użytkownik nie znajdzie w bazie Aplikacji Sklepu, w którym chce dokonać aktywności CHECK IN, może dodać go do bazy. Każdorazowe dodanie Sklepu do bazy, musi być zatwierdzone przez Administratora. Administrator ma 48 godzin na zweryfikowanie dodanego do bazy Sklepu
f) dodany do bazy Sklep powinien być obiektem handlowym przeznaczonym do detalicznej sprzedaży towarów spożywczych
5. Kody rabatowe generowane są na podstawie funkcji ZRÓB FOTKĘ:
a) funkcja ZRÓB FOTKĘ – Użytkownik wykonuje za pośrednictwem aplikacji zdjęcie wody Veroni Mineral
b) na podstawie aktywności ZRÓB FOTKĘ Użytkownik użyskuje 15% rabatu
c) każdorazowe przesłanie zdjęcia Veroni Mineral musi być zatwierdzone przez Administratora. Administrator ma 48 godzin na zweryfikowanie przesłanego zdjęcia
d) zdjęcie nie może być wykonane w obiekcie handlowym przeznaczonym do detalicznej sprzedaży towarów spożywczych
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Aplikacji Uczestników, wykorzystujących inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody udziału w Aplikacji
7. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich prośbę, skierowaną na poniższy adres mailowy: veronistyle@creativeharder.pl. W sprawach spornych, reklamacyjnych ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa”) złożona z przedstawicieli Organizatora w skład, której wchodzą: Przedstawiciele Zbyszko Company.